bg3 P&O Projecten


Als uw bedrijf te maken heeft met (organisatie)veranderingen binnen uw bedrijf kunt u ons inschakelen. Treffent heeft ruime ervaring met het passend inrichten van organisaties en ook met flinke reorganisaties en ontslagtrajecten. 
TreffenT sluit in haar aanpak en werkwijze altijd aan bij uw doelen en de bedrijfscultuur.
 
Ook voor de dagelijkse gang van zaken kunt u bij TreffenT terecht. Denk hierbij aan:
 • vertrouwen en dossiservorming
 • het juiste arbeidscontract, de juiste inhoud
 • opstellen en implementeren arbeidsvoorwaarden
 • opstellen en implementeren personeelsregelingen
 • competentiemanagement
 • functionerings- en beoordelingssystemen
 • verzuim, re integratie en gezondheidsmanagement
 • generatiemanagement
 • personele planning en formatieplaatsenplannen
 • herinrichten loon- functiegebouw
 • resultaatgericht werken
 • implementatie service level agreements
Webdesign Kamminga Markant