bg3 Wat doet Treffent

P&O aspecten staan nooit op zichzelf. Vandaar dat we uitgaan van een integrale benadering waarbij juist ook gekeken wordt naar de effecten van andere processen en aspecten binnen de organisatie. Wat is de bedrijfscultuur, is deze in balans met de structuur en past ze bij de doelen van de organisatie. Daarbij moeten P&O aspecten altijd aansluiten op het hier en nu en toe werken naar de plannen voor de toekomst.

P&O aspecten vragen een treffende aanpak. Mensen blijven immers altijd het kapitaal van de organisatie. Door onze brede kennis en werkervaring kunnen wij u de juiste ondersteuning bieden bij het vinden van antwoorden op uw vragen.

P&O vragen kunnen ook heel praktisch zijn. De personeelsregelingen moeten geactualiseerd worden of u wilt een op uw bedrijf toegesneden functionerings- en beoordelingssystematiek. Treffent P&O Service kan in projectvorm deze vragen beantwoorden.

Webdesign Kamminga Markant